Jump to content

Piknik na skraju drogi


danieldino

Recommended Posts

Piknik na skraju drogi (ros. ?????? ?? ???????) – powie?? science fiction wydana w 1972 roku, napisana wspólnie przez Arkadija i Borysa Strugackich. Fantastyczna ksi??ka. To nie jest jedna z tych ksi??ek gdzie b?dzie wystrzelone setki naboi i przelej? si? hektolitry krwi. Ksi??ka opowiada o jednym ze stalkerów w wyobra?eniu Strugackich. Strefa ró?ni si? od naszej znanej ze S.T.A.L.K.E.R-a. Przeczytajcie Warto.

Link to comment
Share on other sites

Piknik na skraju drogi (ros. ?????? ?? ???????) – powie?? science fiction wydana w 1972 roku' date=' napisana wspólnie przez Arkadija i Borysa Strugackich. Fantastyczna ksi??ka. To nie jest jedna z tych ksi??ek gdzie b?dzie wystrzelone setki naboi i przelej? si? hektolitry krwi. Ksi??ka opowiada o jednym ze stalkerów w wyobra?eniu Strugackich. Strefa ró?ni si? od naszej znanej ze S.T.A.L.K.E.R-a. Przeczytajcie Warto.[/quote']

POPIERAM!!

Link to comment
Share on other sites

O czym tu mówi?! Przecie? to jest scenariusz Zony i prawdopodobnie ?ród?o pomys?u na gr?. Obowi?zkowa pozycja dla ka?dego Stalkera. Zreszt? stamt?d pochodzi obecne znaczenie tego s?owa - cz?owiek wchodz?cy w zabroniona stref? w poszukiwaniu artefaktów, do?wiadczony w poruszaniu si? po niebezpiecznym terenie strefy. Niedo?wiadczonych stalkerów nie ma - nie prze?ywaj?. Naprawd? warto przeczyta?. nawet ci niezbyt ch?tnie chwytaj?cy za ksi??k? powinni chocia? spróbowa? :)

Link to comment
Share on other sites

O masz racj? kolego ! idealnie mo?na si? wczu?, dla mnie to co? innego ni? gra.. chodzi mi o wra?enia, które jest nie powtarzalne, poza tym ka?dy fan stalkera powinien t? ksi??k? mie?. ?a?uj? ?e nie mog? mie? innych ksi??ek stalkera.. po Rosyjsku s?..powili ale jako? bym przeczyta?. Warto by by?o.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

W takim razie mo?e obejrzysz si? za jeszcze jak?? ksi??k? Strugackich - cho?by Przenicowany ?wiat, albo "Trudno by? Bogiem. Bo o " Poniedzia?ek zaczyna si? w sobot?" ju? nawet nie mówi? - móg?by? si? zniech?ci? pierwszym wra?eniem, skoro nienawidzisz bajek...

Link to comment
Share on other sites

Nie chc? wyj?? na aroganta ale mnie Piknik na Skraju Drogi nie zachwyci?. By? mo?e sta?o si? tak, dla tego, ?e czyta?em go pod wp?ywem zakochania w Stalkerze i znalaz?em zaledwie namiastk? znanej Zony... Ksi??ka dobra ale czyta?em znacznie ciekawsze.

No có?, racja jak zwykle le?y po?rodku. W momencie wydania ksi??ki czego? takiego jak Strefa, Stalkerzy, Artefakty, Anomalie w ogóle nie by?o!! To Strugaccy wymy?lili i opisali Stref?-Zon?, chocia? w nieco innym kontek?cie, ni? w Stalkerze, bo w ich ksi??ce by? to ?mietnik pozosta?y po wizycie na Ziemi obcej cywilizacji. I dopiero po Czarnobylu kto? dopasowa? sceneri? i obecnie uwa?a si? Piknik za prekursora Zony i Stalkera w ogóle. Dlatego sytuacja opisana w Pikniku dzisiejszym entuzjastom Stalkera mo?e si? wydawa? nieco md?a. Ale stamt?d wszystko si? zacz??o, tam wszystko ju? jest, nawet, a mo?e zw?aszcza dla tre?ci ksi??ki, Spe?niacz ?ycze?.

Piknik na skraju drogi jest jedn? z bardzo wielu pozycji Sci-Fi która w jaki? sposób wyprzedza swój czas, chocia?by w ?wiecie fikcji...

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.