Jump to content

Recommended Posts

O.G.S.R.png

Tytuł oryginalny: Old Good S.T.A.L.K.E.R. Remastered
Platforma: Cień Czarnobyla (Repack - wersja samodzielna) 
Data premiery: 20.08.2019 r.
Autor: KRodin
Autor spolszczenia: @Szczepan9205 - Adaptacja spolszczenia OGSE do moda (oraz zmiany dostosowujące do działania z OGSR). Wykorzystano oryginalne spolszczenie OGSE 0.6.9.3 Final 2.0 autorstwa @Gatzek, @gawron, @kondotier, @metek58, @smox & @yellow
Śr. długość rozgrywki: (ok. 30 godzin)


OPIS:

Spoiler

Modyfikacja została oparta na OGSE 0.6.9.3. Główną zmianą jest przeniesienie gry na 64-bitowy silnik z obsługą renderów z Zewu Prypeci.
Zwiększono poziom trudności, dzięki czemu rozgrywka stała się znacznie bardziej wymagająca. Pojawił się także nowy pakiet broni oraz dopracowano niektóre zadania. 

Spis pomniejszych zmian: 

 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że artefakty zapadały się pod ziemię:
 • Rozwiązano problem z zawieszaniem się questowych NPC;
 • Dodano możliwość pozostawienia własnych znaczków na mapie, które aktywuje się podwójnym kliknięciem na mapie w PDA;
 • Podczas biegu oraz wchodzenia po schodach głód GG nasila się;
 • Zoptymalizowano moduł dynamicznego HUD-a;
 • Zwiększono odporność BTR-ów;

SCREENY:

Spoiler

ss_szczepan_09-13-20_20-14-22_(k01_darkscape_ogse).jpg.e1c721b3844d9620ad1728fed3a13005.jpg

qVl8roK8ocY.jpg

ss_szczepan_09-13-20_11-27-48_(l03_agroprom).jpg.ab9a4d2674576b939b0f4988360524f3.jpg

ss_szczepan_09-13-20_20-42-14_(l02_garbage).jpg.6b9e69258367402ec10d5004001bdb04.jpg

XymuvBa2fC4.jpg

INSTALACJA:

Spoiler

Mod jest formie Repack - posiadanie podstawowej wersji gry nie jest wymagane. 

Instalacja: 

 • Rozpakować pobrane archiwum z modem. W folderze należy znaleźć plik OGSE_Configurator.exe. Prawym przyciskiem myszy wywołać menu i utworzyć na pulpicie skrót dla włączenia konfiguratora.
 • Uruchomić konfigurator, skonfigurować ustawienia i nacisnąć klawisz Uruchomić (x64) - "Запустить (х64)".
 • Na pulpicie pojawi się okno gry. W razie potrzeby klawiszami alt+tab można aktywować kursor w oknie gry. Naciśnijcie przycisk Ustawienia - "настройки".
 • Należy ustawić rozdzielczość swojego ekranu.
 • Nacisnąć przycisk Zastosuj - "Применить".
 • Należy dostosować sterowanie, dźwięk, a następnie wyjść z gry, aby ustawienia zostały zapisane. 

Ważne!!

 • Jeżeli gracie w najnowszą wersję, tj. z Fixem Finalnym, to nie naciskajcie w menu klawiszy F1-F4 (są to pozostałości po wbudowanym spawnerze, który został usunięty. Ich naciśnięcie powoduje wylot do pulpitu)

Zmiana języka: 

 • Zmiana języka w konfiguratorze spowoduje odpalenie moda w tejże wersji językowej. Należy ustawić opcje, zaaplikować je, a następnie zmienić język w konfiguratorze z powrotem na rosyjski i dopiero włączyć grę.

Instalacja spolszczenia:

 • Instrukcja instalacji spolszczenia jest dość obszerna, ponieważ mamy możliwość gry z:
  - rosyjskim dubbingiem i polskimi napisami,
  angielskim dubbingiem i polskimi napisami,
  polskim dubbingiem i polskimi napisami.
 • Instrukcja, jak i objaśnienie poszczególnych opcji konfiguratora są zawarte w paczce ze spolszczeniem. Wstawianie ich tutaj zabrałoby zdecydowanie za dużo miejsca. W razie problemów z instalacją spolszczenia piszcie w temacie moda  :) 
 • Aby spolszczenie działało w 100% poprawnie, wymagana jest NOWA GRA.
 • Jeżeli ktoś jest aktualnie w trakcie przechodzenia moda, to sugerujemy dokończenie go na posiadanym dotychczas spolszczeniu (v1.2 lub v1.3) - oczywiście można wrzucić finalne spolszczenie na stare, ale wtedy będą widoczne jedynie zmiany w dialogach, opisach misji itd., które na osi czasu moda/fabularnie są dopiero przed Wami. 

LINKI DO POBRANIA: 

Spoiler

Mod:

Dodatkowe Oprogramowanie - zainstaluj, jeśli nie masz na komputerze tych wersji (paczka jest potrzebna w razie problemów z uruchomieniem moda i komunikatach z błędami z bibliotekami .dll dotyczącymi VC++, OpenAL i DirectX).

 • GoogleDrive - [KLIK]

Finalny Fix: 

Finalna wersja spolszczenia:

 • Nasz Serwer - [KLIK]
 • Link zapasowy (MEGA) - [KLIK]

Autor/rzy spolszczenia moda NIE WYRAŻA/JĄ ZGODY na jego uploadowanie/publikowanie na inne serwery niż forum stalkerteam.pl

Spolszczenie finalne zawiera wszystkie zmiany, które wnosiły poprzednie wersje. W finałowej wersji zostały dodane przetłumaczone notatki oraz przerobione dialogi z Rusznikarzem, a także poprawione inne pomniejsze błędy znalezione przez @kondotier.

Wielkie podziękowania należą się wszystkim osobom, które pomogły znaleźć błędy, braki i drobne rzeczy, które wymagały poprawy.

Szczególne podziękowania dla @smox za poprawki w skryptach oraz @kondotier za pomoc, jeśli chodzi o "warstwę graficzną" moda i pomoc w wychwyceniu innych pomniejszych drobnostek.


Źródła: 870667381_3840-2160-Deluxenl.png.d526855a2851226c6eca81cb23e6e66e.png  ejFj9IA.jpg logo.png.f2e926be0f4279d73eea24661a04576d.png

 • Dodatnia 10
Link to comment
Share on other sites

Świeży fix: Yadi.sk
Spis zmian:

Spoiler

Tutorial na przeciążenie pojawia się przy pierwszym przeciążeniu, a nie przy nowej grze. Aczkolwiek wylotu z powodu niego przy początkowym wideo nie powinno być.
Poprawiony wylot przy włączeniu silnika na niektórych kartach graficznych:
[21.08.19 12:16:35.031] !!Unhandled exception stack trace:
! Module: [D:\Games\OGSRmod\bin_x64\xrEngine.exe], AddrPC.Offset: [000000013F77720C], Fun: [CNvReader::MakeGPUCount()] + [52 byte(s)], File-->Line: [f:\ogsr-engine\ogsr_engine\xr_3da\nvgputransferee.cpp-->57]
Tryb pełnego okna włączony domyślnie przy pierwszym włączeniu gry.
Znowu włączony tryb pełnego przechwytywania klawiatury/myszy przez grę. Został wyłączony. Jeśli włączony - w grze blokowane są multimedialne klawisze na klawiaturze. Właściwie to przez to się wyłączyło go. Ale jak się okazało na konfiguracjach z wieloma monitorami, kiedy jest on wyłączony - mysz w pełni nie znika i jest widoczna na innych monitorach. W przyszłości zrobi się konfigurację konsolowej komendy.
Poprawiony model Stalina od ed_rez.

 

 • Dodatnia 4
Link to comment
Share on other sites

Fiks w/w: https://drive.google.com/file/d/126T-mkx-mWkQvTbThTM3X7iO48FbWR4O/view

Opis zmian:

Spoiler

Туториал на перегруз выдаётся при первом перегрузе, а не при НИ. Соотв. вылета из-за него при начальном ролике быть не должно.
Исправлен вылет при запуске движка на некоторых видеокартах:
[21.08.19 12:16:35.031] !!Unhandled exception stack trace:
! Module: [D:\Games\OGSRmod\bin_x64\xrEngine.exe], AddrPC.Offset: [000000013F77720C], Fun: [CNvReader::MakeGPUCount()] + [52 byte(s)], File-->Line: [f:\ogsr-engine\ogsr_engine\xr_3da\nvgputransferee.cpp-->57]
Полноэкранный режим включен по умолчанию при первом запуске игры.
Снова включен режим полного захвата клавиатуры/мыши игрой. Был выключен. Когда включен - при игре блокируются мультимедийные клавиши на клавиатуре. Собственно поэтому и отключался. Но как оказалось на многомониторных конфигурациях когда он выключен - мышь полностью не пропадает и видна на других мониторах. В будущем сделаю настройку консольной командой.
Исправленная модель Сталина от ed_rez
------------24.08.2019------------:
Поправлен диалог с информатором
Косметическое изменение в меню настроек графики - настройка под ограничителем фпс не перекрывает выпадающий список.
Сделано принудительное отключение r3_minmax_sm, чтобы фпс не дропался при долгой игре.
Поправлен вылет при манипуляциях с противогазами и костюмами в инвентаре.
Фикс диалога с Кульгавым (были перепутаны фразы)
Добавил в диалог с бандитом в ТД описание, где искать тайник с уникальной СВД
Исправленный файл иконок от ed_rez.
Осветлённая текстура миникарты.
------------27.08.2019------------:
Бюреры и прочие мутанты больше не должны раскидывать квестовые предметы. Документы в X-18, например.
Попытка исправить глюки со скрываемыми костями на оружиях после загрузки сейва со стволом в руках.
DOF не применяется, когда активен 3D-прицел.
Поправлен вылет при нажатии на Контакты в ПДА.
Поправлен баг в квесте Кульгавого.
Попытка убрать фризы/вылеты при ошибке "[CScriptPropertyEvaluatorWrapper::evaluate] Fatal Error in object ...".
Поправлены скроллы в окнах обыска и торговли. Теперь скроллбар должен появляться только когда в окне действительно много предметов. А то ранее скроллбар отображался постоянно, мог уезжать вниз и некоторым казалось, что предметы в окнах пропали/не отображаются.
Расширил регулировку плотности травы консольной командой r__detail_density до [1, 0.6]. В настройках графики в меню сделал лимит до 0.1, чтоб не выкручивали на самый максимум, ведь трава адово сажает фпс. 0.1 за глаза достаточно, даже слишком.
Текстуры камней от ed_rez.
Пличко, Пуле, Черепу и многим другим прописаны правильные секции оружия. (ранее им были прописаны кривые секции, фикс сработает с НИ).
Фикс, чтоб Чухан спавнился в любом случае.
Поправлен диалог с Захарычем о Болтуне.
Поправлены полосы на стенах во время дождя при включенном намокании.
Поправлена текстура патронов у Тоз-34 охотника.
Поправлен прицел ПСО у СВД.
Поправлен вылет при манипуляциях с ремкомплектом.
Поправлена метка в задании "Принести украденные у бармена документы Борову"
Поправлен диалог о Громобое (который теперь сделан на базе СКС), так же теперь к нему выдаются подходящие патроны.
 

 

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

Klondajk artefaktów w Mieście 32:

Klucz, lokalizacja, wygląd sfery do której wystarczy wejść z kluczem który jest w Podziemnej Kolei:

p.s.  zalecany twardy zapis przed wejściem w sferę gdyż artefakty jakie są w tzw. Klondajku są losowe i za każdym razem inne - wybrać zestaw jaki wam najbardziej odpowiada:

Spoiler

ss_tomahawk_08-31-19_12-32-55_(l09_deadcity_ogse).thumb.jpg.f110495db5af5854667003bcfc3d77b4.jpg

 

ss_tomahawk_08-31-19_12-30-21_(l09_deadcity_ogse).jpg

ss_tomahawk_08-31-19_12-30-54_(l09_deadcity_ogse).jpg

 • Dodatnia 2
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

@kondotier Chodzi o Open AL, to jest jakiś programik/sterownik/interfejs czy coś odnośnie dźwięków w grach. Pewnie już masz zainstalowanego był np w Lost Alpha i pewnie w wielu innych rzeczach co instalowałeś na kompie.

 

@edit  O tu jakiś opisy mądre co to :D

https://openal.softonic.pl/

https://pclab.pl/art17707-10.html

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

@tom3kb  Dzięki. Jeśli to jest dla koneserów muzyki, to i tak mnie to nie jest potrzebne. Moje bębenki w uszach dostały popalić dźwiękami wybuchów mniejszych i większych, liczonych na setki. Potwierdziły to badania audio i żaden ulepszacz nie pomoże. A jak może ruszę z modem, to doinstalować zawsze można.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

Spawner: Spawner для OGSR and OGSE 0.6.9.3. Final v 1.7 (1.7 Mb)

http://synthira.ru/load/s_t_a_l_k_e_r/ten_chernobylja_mody/spawner_dlja_ogsr_and_ogse_0_6_9_3_final_v_1_7/19-1-0-6941

iskXo51.jpg

https://modsbase.com/ef4luxonia9i/spawner_for_ogsr_and_ogse_0.6.9.3_2.12_by_pahan7722_v1.7.rar.html

Spoiler

Spawner для STALKER OGSR and OGSE 0.6.9.3 Final за авторством Pahan7722.

Версия 1.7

Установка:
Копировать файлы из архива в папку с игрой.
Резервное сохранение заменяемых файлов игры обязательно!

ВАЖНО!

Не забудьте прочитать "Помощь" во всех менюшках, где такая кнопка есть , иначе существует вероятность поломки сохранений/вылета игры/иных проблем! Вы предупреждены!

Использование:

Во время игры в главном меню жмем следующие клавиши:
F1 Дополнительное спавн меню
F2 Основное спавн меню с предметами, и еще целой кучей функций!

Есть в меню на F2, но так же есть и на кнопках:
NUMPAD0 - Починить все снаряжение, находящееся в слотах.
NUMPAD5 - Вкл. Бесконечное здоровье, броня, патроны, выносливость.
NUMPAD6 - Откл. Бесконечное здоровье, броня, патроны, выносливость.

T - Телепорт на 5 метров вперёд
V - Получить Ниву
C - Получить Уаз
B - Получить Багги
U - Телепортироваться ко входу пещеры "Хозяина" в Мертвом Городе

(Помогает быстро найти пещеру, и также быстро слинять из нее :) )

Работоспособность проверялась на патче 2.12 + fix3(OGSE 0.6.9.3).И на версии OGSR v. 1.0.6 (с фиксом от 11.10.2019)

Основан на спавнере за авторством naxac.

Отдельное спасибо AGxx за идеи и помощь в разработке версии 1.6!

Приятной игры!

Изменения в 1.7:
-Добавил кнопку "Показать/Скрыть HUD".
-Исправил баг, из-за которого происходил вылет при взятии квеста у Захарыча на самогонный аппарат.
-В спавн монстров добавил электро-химеру. В спавн НПС - сталкера-ветерана.
-Исправил баг, из-за которого происходил вылет при использовании детектора "Поиск"
-Сделал небольшую пересортировку в спавн-листах.
-Добавил в спавн-листы недостающие предметы:
-Целая куча оружия,
-Канистра с бензином(чтобы заправлять авто),
-Гитара Сидоровича.

-Мог забыть какие-нибудь предметы, пишите о них.
-Сделал бета версию сборника с анекдотами и саундтреками. Основная версия пока что в разработке.
-Советую читать "Помощь/Справку", некоторые функции могут работать не так, как кажется.
-Отдельное спасибо тем, кто писал о багах и недоработках!

P.S. Планирую обновление 1.8 - есть ещё несколько идей.
Для тех у кого старые версии спавнера - установка с заменой всех файлов.

 

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

O kurcze, że się będę mógł w Stalkerze przełączać z celownika optycznego na muszkę i szczerbinkę to nie myślałem.

Pograłem trochę, największy problem, że wersja angielska jest bardzo dziurawa, jeszcze brak opisów broni czy przedmiotów to mały pikuś ale brak dialogów tylko:

dialog_healer_1

dialog_healer_2

itp dyskwalifikuje tą wersję moda.

Także jak już coś to grać po rosyjsku albo w pierwotną wersję OGSE 2.0 Final po polsku.

 • Super 1
Link to comment
Share on other sites

Odpaliłem tego moda. Fajnie wygląda. Mod jest na 64-bitowym silniku, więc trochę dłużej się ładuje, jeśli ktoś ma system na HDD. W archiwum z modem jest instrukcja uruchomienia moda. W spoilerze tłumaczenie pliku w formacie .pdf:

Spoiler
 1. Rozpakować z archiwum, folder z modem. W folderze, znaleźć plik OGSE_Configurator.exe. Prawym przyciskiem myszy wywołać menu i utworzyć na pulpicie skrót dla włączenia konfiguratora.
 2. Uruchomić konfigurator, skonfigurować ustawienia i nacisnąć klawisz Uruchomić (x64) "Запустить (х64)".
 3. Na pulpicie pojawi się okno gry. W razie potrzeby, klawiszami alt+tab aktywujcie kursor w oknie gry. Naciśnijcie przycisk Ustawienia «настройки».
 4. Ustawcie rozdzielczość swojego ekranu.
 5. Nacisnąć przycisk Zastosuj «Применить».
 6. Ustawcie grę, sterowanie, dźwięk i wyjdźcie z gry, aby zapisać ustawienia.
 7. Grajcie.

Za bardzo tylko nie wiem, co zmienia np. ten "детальный рельеф" albo "тональное отображение HDR".ss_kamil190_07-14-20_16-19-10_(l01_escape).jpg

I trochę zdjęć z gry:
 

Spoiler

 

Podobają mi się Bagna i Martwe Miasto (przynajmniej na mapie w PDA)

ss_kamil190_07-14-20_16-09-41_(l01_escape).jpgss_kamil190_07-14-20_16-10-07_(l01_escape).jpg

Tak jak w OGSE, wejścia do Sidora pilnuje Sierioga Stalin

ss_kamil190_07-14-20_16-10-46_(l01_escape).jpg

A taki jest skutek próby pójścia do Wilka, gdy jeszcze nie pomogliśmy Tolikowi

ss_kamil190_07-14-20_16-11-29_(l01_escape).jpg

Zielony napis odporności na kule: (ciało-głowa-kończyny)

ss_kamil190_07-14-20_16-14-25_(l01_escape).jpg

Taka to pogoda o 6 rano... + krople na masce

ss_kamil190_07-14-20_16-14-42_(l01_escape).jpg

Walka z psem jest trudniejsza niż się wydaje. Szybki jest, skubany...

ss_kamil190_07-14-20_16-17-47_(l01_escape).jpg

Nie miał co jeść, zjadł mu rękę i nogę... :036:

ss_kamil190_07-14-20_16-18-03_(l01_escape).jpg

Światło, jak i radio można włączać i wyłączać...

ss_kamil190_07-14-20_16-22-43_(l01_escape).jpg

Anomalia na Kordonie

ss_kamil190_07-14-20_16-27-01_(l01_escape).jpg

 

 

 • Super 1
 • Dodatnia 3
Link to comment
Share on other sites

38 minut temu, kamil190 napisał:

co zmienia np. ten детальный рельеф

Szczegółowe wypukłości. Opcja powoduje uwypuklenie drobnych detali i chropowatości na obiektach.

38 minut temu, kamil190 napisał:

тональное отображение HDR

Mapowanie tonalne HDR. Umożliwia regulację kontrastu i szerokiego spektrum kolorów oraz jasności. Zbyt duża wartość spowoduje odrealnienie obrazu i charakterystyczne "świecenie tekstur".

 • Super 1
 • Dodatnia 3
Link to comment
Share on other sites

Kolejna relacja z gry:

 

Jeśli jest zadanie to nie ma już wyświetlonych punktów, co będzie trzeba później zrobić

ss_kamil190_07-16-20_00-39-41_(l01_escape).jpg

Ponoć nowa linia zadań

ss_kamil190_07-16-20_12-26-55_(l01_escape).jpgss_kamil190_07-16-20_12-35-14_(l01_escape).jpgss_kamil190_07-16-20_12-35-49_(l01_escape).jpg

Miałem szczęście i odkupiłem (nawet tanio) Wieprza od Powinnościowca z 10-nabojowym magazynkiem

ss_kamil190_07-16-20_14-55-08_(l01_escape).jpg

Trzeba ustawiać beczki, aby tam się dostać

ss_kamil190_07-16-20_15-04-14_(l01_escape).jpg

Czasami, gdy mamy dużo w plecaku i przemieścimy do trupa graty, to możemy go nie dać rady pociągnąć

ss_kamil190_07-16-20_15-57-05_(l02_garbage).jpg

Nowy system składowania rzeczy (taki interfejs jest dla osobistego plecaka, zaś w zwykłych schowkach jest standardowy)

ss_kamil190_07-16-20_16-25-30_(l02_garbage).jpg

Ukrycie pod Pchlim Targiem

ss_kamil190_07-16-20_19-02-28_(l02_garbage).jpg

Witam! :witam:

ss_kamil190_07-17-20_00-36-28_(l02_garbage).jpg

Twarz Naznaczonego/Striełoka

ss_kamil190_07-17-20_00-48-58_(l02_garbage).jpg

Prezent Chucka Norrisa :prezent:

ss_kamil190_07-17-20_01-08-31_(l03_agroprom).jpg

A tutaj stalker, którego uratowałem, pilnuje UAZ'a

ss_kamil190_07-17-20_01-16-39_(l03_agroprom).jpg

Link to comment
Share on other sites

Lepszego Wieprza-12 można kupić u Przewodnika:

ss_kamil190_07-21-20_00-28-13_(l05_bar).jpgss_kamil190_07-21-20_00-28-41_(l05_bar).jpg

Tak wygląda poszukiwanie artefaktów za pomocą detektora:

ss_kamil190_07-21-20_15-37-31_(l02_garbage).jpg

Artefakty pomagają przenosić większe ciężary:

ss_kamil190_07-21-20_15-37-48_(l02_garbage).jpg

Kto by pomyślał, że strzelbę można przyczepić do XM16E1:

ss_kamil190_07-21-20_17-38-53_(l01_escape).jpg

Spoiler

ss_kamil190_07-21-20_15-56-05_(l01_escape).jpgss_kamil190_07-21-20_17-39-06_(l01_escape).jpgss_kamil190_07-21-20_17-40-01_(l01_escape).jpg

 

Tutaj także siedzą w komórkach jak w Anomaly

ss_kamil190_07-21-20_16-09-40_(l01_escape).jpg

A jednak Żwawy nie był potrzebny Sidorowiczowi

ss_kamil190_07-21-20_16-11-09_(l01_escape).jpg

Z tego co wyczytałem na ap-pro.ru to te drzwi będzie można otworzyć, jak oddamy planszet Kulawemu (Кульгавый) i będziemy wykonywać zadania

ss_kamil190_07-22-20_17-52-22_(l04_darkvalley).jpg

W nocy łatwiej dostrzec anomalne śruby

ss_kamil190_07-23-20_00-50-27_(k01_darkscape_ogse).jpg

Nagrody za oddanie planszetu Kulawemu:

Spoiler

 

Tyle dostaniemy jeśli weźmiemy wariant broni u Kulawego

ss_kamil190_07-23-20_00-45-11_(k01_darkscape_ogse).jpg

A tyle jeśli weźmiemy opcję pół miliona rubli

ss_kamil190_07-23-20_00-48-16_(k01_darkscape_ogse).jpg

 

 

 • Dodatnia 3
Link to comment
Share on other sites

Notatka Profesora

ss_kamil190_07-23-20_15-29-11_(k01_darkscape_ogse).jpg

Gdy obstawimy walki na Arenie, zmienia nam się przynależność do frakcji. Jesteśmy handlarzem

ss_kamil190_07-23-20_18-14-53_(l05_bar).jpg

Brakuje takich specjalnych zleceń w modach Zewu Czarnobyla. Takie coś jest w OGSR, NLC, dsh mod...

ss_kamil190_07-24-20_16-33-51_(l08_yantar).jpg

Łącznik też wlazł do samochodu i go podwiozłem

ss_kamil190_07-25-20_18-12-49_(l03_agroprom).jpgss_kamil190_07-25-20_18-12-51_(l03_agroprom).jpg

Artefaktem da się zarazić

ss_kamil190_07-26-20_00-43-55_(l02_garbage).jpg

Na minimapie jest pokazany teleport

ss_kamil190_07-26-20_14-05-38_(l08_yantar).jpg

I trochę rzeczy:

Spoiler

 

Detektor "Szukanie"

ss_kamil190_07-24-20_16-28-22_(l08_yantar).jpg

AW SM L115A3

 ss_kamil190_07-24-20_13-45-01_(l06_rostok).jpg

Tu gdzie jest ta strzałka, można wsadzić albo wykrywacz min albo bioradar

ss_kamil190_07-25-20_16-16-05_(l05_bar).jpg

DSZK (ДШК)

ss_kamil190_07-26-20_19-52-57_(l05_bar).jpgss_kamil190_07-26-20_19-53-46_(l05_bar).jpg

 

 

 

 • Dodatnia 2
Link to comment
Share on other sites

Zadanie z samogonem:

Spoiler

W MM znajdujemy w domu taki listek. Trzeba go użyć, żeby gra potoczyła się dalej

ss_kamil190_07-29-20_13-49-27_(l09_deadcity_ogse).jpg

I jego treść

ss_kamil190_07-29-20_14-24-41_(l09_deadcity_ogse).jpg

Następna notatka

ss_kamil190_07-29-20_14-26-18_(l09_deadcity_ogse).jpg

I jej treść

ss_kamil190_07-29-20_14-26-23_(l09_deadcity_ogse).jpg

I kolejna

ss_kamil190_07-29-20_14-28-12_(l09_deadcity_ogse).jpg

Klucze

ss_kamil190_07-29-20_14-28-53_(l09_deadcity_ogse).jpgss_kamil190_07-29-20_14-28-59_(l09_deadcity_ogse).jpg

I nasz sejf

ss_kamil190_07-29-20_14-05-41_(l09_deadcity_ogse).jpgss_kamil190_07-29-20_14-05-44_(l09_deadcity_ogse).jpg

I kolejna notatka

ss_kamil190_07-29-20_14-29-49_(l09_deadcity_ogse).jpg

I jej treść

ss_kamil190_07-29-20_14-29-59_(l09_deadcity_ogse).jpg

Jest i nasza zguba

ss_kamil190_07-29-20_15-13-43_(l09_deadcity_ogse).jpg

Tak wygląda u Zacharycza

ss_kamil190_07-29-20_16-23-55_(k01_darkscape_ogse).jpg

Można już pić, bo kieliszek stoi

ss_kamil190_07-29-20_16-24-09_(k01_darkscape_ogse).jpg

A tak się dzieje po wypiciu trunku Czarnobylskiego trunku

ss_kamil190_07-29-20_16-26-16_(k01_darkscape_ogse).jpg

W nagrodę dostajemy książkę o Zacharyczu

ss_kamil190_07-29-20_16-28-18_(k01_darkscape_ogse).jpg

Wojskowy transponder, z grawerunkiem "Anton Czernow (Striełok)".

ss_kamil190_07-30-20_00-49-39_(l01_escape).jpg

Jakoś trzeba było się ich pozbyć, aby inni się nie zleceli

ss_kamil190_07-27-20_14-19-52_(l02_garbage).jpg

Dla fanów M1887

ss_kamil190_07-27-20_16-37-08_(l07_military).jpgss_kamil190_07-27-20_16-37-10_(l07_military).jpg

Mapa-schemat lokalnej gęstości zanieczyszczeń CS-137

ss_kamil190_07-28-20_01-09-54_(l07_military).jpg

Takie jest celowanie z kuszą

ss_kamil190_07-27-20_00-25-21_(l05_bar).jpgss_kamil190_07-27-20_00-25-23_(l05_bar).jpg

Gdy przyprowadzimy do Sacharowa, Psycha z MW z tego domku na bagnie, to jeśli się prześpimy, to dostaniemy notatkę i artefakt

ss_kamil190_07-28-20_16-50-07_(l07_military).jpg

A tutaj treść tej notatki i artefakt - bardzo przydatny

Spoiler

ss_kamil190_07-28-20_16-50-13_(l07_military).jpgss_kamil190_07-28-20_16-50-27_(l07_military).jpgss_kamil190_07-28-20_16-50-32_(l07_military).jpg

Po oddaniu anomalnej Czaszki

ss_kamil190_07-28-20_23-57-36_(l07_military).jpgss_kamil190_07-28-20_23-57-38_(l07_military).jpg

W schowku w skrytej lokacji na Radarze

ss_kamil190_07-29-20_00-28-37_(l23_x9).jpg

Instrukcja usunięcia usterki w ubikacji

ss_kamil190_07-29-20_00-53-49_(l09_deadcity_ogse).jpg

Zamiast klikać myszką, można jednym przyciskiem myszy przenieść wszystko

ss_kamil190_07-27-20_00-16-13_(l04_darkvalley).jpg

BTR

ss_kamil190_07-29-20_17-39-38_(l09_deadcity_ogse).jpg

U niego można kupić nowy moduł

ss_kamil190_07-29-20_18-03-40_(l03_agroprom).jpg

Ostatnia, znaleziona 25-ta śruba

ss_kamil190_07-29-20_18-27-56_(l09_deadcity_ogse).jpg

Nagrody za zadania:

Spoiler

Za przyciągnięcie BTR'a

ss_kamil190_07-29-20_18-14-29_(l07_military).jpg

Za przeprowadzenie pułkownika na posterunek na Kordonie

ss_kamil190_07-30-20_00-48-33_(l01_escape).jpg

I Siemionow na Kordonie

ss_kamil190_07-30-20_00-50-57_(l01_escape).jpg

Taka wiadomość i kwest przyszedł mi po przyprowadzeniu Wolnościowca do przejścia z Radaru na MW

Spoiler

ss_kamil190_07-28-20_15-16-34_(l10_radar).jpgss_kamil190_07-28-20_15-16-57_(l10_radar).jpg

Sama walizka leży tutaj

ss_kamil190_07-28-20_15-54-33_(l08_yantar).jpg

Artefakty i ich właściwości

Spoiler

ss_kamil190_07-27-20_18-30-48_(l05_bar).jpgss_kamil190_07-27-20_18-30-50_(l05_bar).jpgss_kamil190_07-27-20_18-30-52_(l05_bar).jpgss_kamil190_07-27-20_18-30-53_(l05_bar).jpgss_kamil190_07-27-20_18-30-54_(l05_bar).jpgss_kamil190_07-27-20_18-30-55_(l05_bar).jpg

 

ss_kamil190_07-30-20_01-09-52_(l10_radar).jpg

ss_kamil190_07-30-20_01-09-55_(l10_radar).jpg

 

Rzadki i dobry artefakt w MM

ss_kamil190_07-29-20_14-34-27_(l09_deadcity_ogse).jpgss_kamil190_07-29-20_14-34-34_(l09_deadcity_ogse).jpg

 

Nie warto go brać

ss_kamil190_07-29-20_16-08-33_(l09_deadcity_ogse).jpg

 

Klondajk artefaktów

ss_kamil190_07-29-20_14-44-20_(l09_deadcity_ogse).jpg

 

 

 • Super 1
 • Dodatnia 3
Link to comment
Share on other sites

 • Agrael pinned this topic
 • Agrael unfeatured this topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity