Jump to content

Recommended Posts

Guest Diegtiariow

ogsr_cover_ed.jpg

Tytuł oryginalny: Old Good Stalker Remastered
Platforma: Cień Czarnobyla (repack - wersja samodzielna) 
Data premiery: 20.08.2019 r.
Autor: KRodin
Autor spolszczenia: @Szczepan9205 - adaptacja spolszczenia OGSE do moda (oraz zmiany dostosowujące do działania z OGSR).
Wykorzystano oryginalne spolszczenie OGSE 0.6.9.3 Final 2.0 autorstwa @Gatzek, @gawron, @kondotier, @metek58, @smox & @yellow
Śr. długość rozgrywki: ok. 30 godzin


OPIS:

Spoiler

Modyfikacja została oparta na OGSE 0.6.9.3. Główną zmianą jest przeniesienie gry na 64-bitowy silnik z obsługą renderów z Zewu Prypeci.
Zwiększono poziom trudności, dzięki czemu rozgrywka stała się znacznie bardziej wymagająca. Pojawił się także nowy pakiet broni oraz dopracowano niektóre zadania.

Spis pomniejszych zmian: 

 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że artefakty zapadały się pod ziemię.
 • Rozwiązano problem z zawieszaniem się questowych NPC.
 • Dodano możliwość pozostawienia własnych znaczków na mapie, które aktywuje się podwójnym kliknięciem na mapie w PDA.
 • Podczas biegu oraz wchodzenia po schodach głód GG nasila się.
 • Zoptymalizowano moduł dynamicznego HUD-a.
 • Zwiększono odporność BTR-ów.

GALERIA:

Spoiler

ss_szczepan_09-13-20_20-14-22_(k01_darkscape_ogse).jpg.e1c721b3844d9620ad1728fed3a13005.jpg

qVl8roK8ocY.jpg

ss_szczepan_09-13-20_11-27-48_(l03_agroprom).jpg.ab9a4d2674576b939b0f4988360524f3.jpg

ss_szczepan_09-13-20_20-42-14_(l02_garbage).jpg.6b9e69258367402ec10d5004001bdb04.jpg

XymuvBa2fC4.jpg

INSTALACJA:

Spoiler

Mod jest formie Repack - posiadanie podstawowej wersji gry nie jest wymagane. 

Instalacja: 

 1. Rozpakować pobrane archiwum z modem. W folderze należy znaleźć plik OGSE_Configurator.exe. Prawym przyciskiem myszy wywołać menu i utworzyć na pulpicie skrót dla włączenia konfiguratora.
 2. Uruchomić konfigurator, skonfigurować ustawienia i nacisnąć klawisz Uruchomić (x64) - "Запустить (х64)".
 3. Na pulpicie pojawi się okno gry. W razie potrzeby klawiszami alt+tab można aktywować kursor w oknie gry. Naciśnijcie przycisk Ustawienia - "настройки".
 4. Należy ustawić rozdzielczość swojego ekranu.
 5. Nacisnąć przycisk Zastosuj - "Применить".
 6. Należy dostosować sterowanie, dźwięk, a następnie wyjść z gry, aby ustawienia zostały zapisane. 

Ważne!

 • Jeżeli gracie w najnowszą wersję, tj. z Fixem Finalnym, to nie naciskajcie w menu klawiszy F1-F4 (są to pozostałości po wbudowanym spawnerze, który został usunięty, ich naciśnięcie powoduje wylot do pulpitu).

Zmiana języka: 

 • Zmiana języka w konfiguratorze spowoduje odpalenie moda w tejże wersji językowej. Należy ustawić opcje, zaaplikować je, a następnie zmienić język w konfiguratorze z powrotem na rosyjski i dopiero włączyć grę.

Instalacja spolszczenia:

 • Instrukcja instalacji spolszczenia jest dość obszerna, ponieważ mamy możliwość gry z:
  - rosyjskim dubbingiem i polskimi napisami,
  angielskim dubbingiem i polskimi napisami,
  polskim dubbingiem i polskimi napisami.
 • Instrukcja, jak i objaśnienie poszczególnych opcji konfiguratora są zawarte w paczce ze spolszczeniem. Wstawianie ich tutaj zabrałoby zdecydowanie za dużo miejsca. W razie problemów z instalacją spolszczenia piszcie w temacie moda  :) 
 • Aby spolszczenie działało w 100% poprawnie, wymagana jest NOWA GRA.
 • Jeżeli ktoś jest aktualnie w trakcie przechodzenia moda, to sugerujemy dokończenie go na posiadanym dotychczas spolszczeniu (v1.2 lub v1.3) - oczywiście można wrzucić finalne spolszczenie na stare, ale wtedy będą widoczne jedynie zmiany w dialogach, opisach misji itd., które na osi czasu moda/fabularnie są dopiero przed Wami. 

LINKI DO POBRANIA: 

Spoiler

Mod:

Dodatkowe oprogramowanie - zainstaluj, jeśli nie masz na komputerze tych wersji (paczka jest potrzebna w razie problemów z uruchomieniem moda i komunikatach z błędami z bibliotekami .dll dotyczącymi VC++, OpenAL i DirectX).

 • GoogleDrive - [KLIK]

Finalny Fix: 

Finalna wersja spolszczenia:

 • Nasz Serwer - [KLIK]
 • Link zapasowy (MEGA) - [KLIK]

Autor/rzy spolszczenia moda NIE WYRAŻA/JĄ ZGODY na jego uploadowanie/publikowanie na inne serwery niż forum stalkerteam.pl

Spolszczenie finalne zawiera wszystkie zmiany, które wnosiły poprzednie wersje. W finałowej wersji zostały dodane przetłumaczone notatki oraz przerobione dialogi z Rusznikarzem, a także poprawione inne pomniejsze błędy znalezione przez @kondotier.

Wielkie podziękowania należą się wszystkim osobom, które pomogły znaleźć błędy, braki i drobne rzeczy, które wymagały poprawy.

Szczególne podziękowania dla @smox za poprawki w skryptach oraz @kondotier za pomoc, jeśli chodzi o "warstwę graficzną" moda i pomoc w wychwyceniu innych pomniejszych drobnostek.


Źródła: 870667381_3840-2160-Deluxenl.png.d526855a2851226c6eca81cb23e6e66e.png  ejFj9IA.jpg  logo.png.f2e926be0f4279d73eea24661a04576d.png

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Diegtiariow

Świeży fix: Yadi.sk
Spis zmian:

Spoiler

Tutorial na przeciążenie pojawia się przy pierwszym przeciążeniu, a nie przy nowej grze. Aczkolwiek wylotu z powodu niego przy początkowym wideo nie powinno być.
Poprawiony wylot przy włączeniu silnika na niektórych kartach graficznych:
[21.08.19 12:16:35.031] !!Unhandled exception stack trace:
! Module: [D:\Games\OGSRmod\bin_x64\xrEngine.exe], AddrPC.Offset: [000000013F77720C], Fun: [CNvReader::MakeGPUCount()] + [52 byte(s)], File-->Line: [f:\ogsr-engine\ogsr_engine\xr_3da\nvgputransferee.cpp-->57]
Tryb pełnego okna włączony domyślnie przy pierwszym włączeniu gry.
Znowu włączony tryb pełnego przechwytywania klawiatury/myszy przez grę. Został wyłączony. Jeśli włączony - w grze blokowane są multimedialne klawisze na klawiaturze. Właściwie to przez to się wyłączyło go. Ale jak się okazało na konfiguracjach z wieloma monitorami, kiedy jest on wyłączony - mysz w pełni nie znika i jest widoczna na innych monitorach. W przyszłości zrobi się konfigurację konsolowej komendy.
Poprawiony model Stalina od ed_rez.

 

Link to comment
Share on other sites

Fiks w/w: https://drive.google.com/file/d/126T-mkx-mWkQvTbThTM3X7iO48FbWR4O/view

Opis zmian:

Spoiler

Туториал на перегруз выдаётся при первом перегрузе, а не при НИ. Соотв. вылета из-за него при начальном ролике быть не должно.
Исправлен вылет при запуске движка на некоторых видеокартах:
[21.08.19 12:16:35.031] !!Unhandled exception stack trace:
! Module: [D:\Games\OGSRmod\bin_x64\xrEngine.exe], AddrPC.Offset: [000000013F77720C], Fun: [CNvReader::MakeGPUCount()] + [52 byte(s)], File-->Line: [f:\ogsr-engine\ogsr_engine\xr_3da\nvgputransferee.cpp-->57]
Полноэкранный режим включен по умолчанию при первом запуске игры.
Снова включен режим полного захвата клавиатуры/мыши игрой. Был выключен. Когда включен - при игре блокируются мультимедийные клавиши на клавиатуре. Собственно поэтому и отключался. Но как оказалось на многомониторных конфигурациях когда он выключен - мышь полностью не пропадает и видна на других мониторах. В будущем сделаю настройку консольной командой.
Исправленная модель Сталина от ed_rez
------------24.08.2019------------:
Поправлен диалог с информатором
Косметическое изменение в меню настроек графики - настройка под ограничителем фпс не перекрывает выпадающий список.
Сделано принудительное отключение r3_minmax_sm, чтобы фпс не дропался при долгой игре.
Поправлен вылет при манипуляциях с противогазами и костюмами в инвентаре.
Фикс диалога с Кульгавым (были перепутаны фразы)
Добавил в диалог с бандитом в ТД описание, где искать тайник с уникальной СВД
Исправленный файл иконок от ed_rez.
Осветлённая текстура миникарты.
------------27.08.2019------------:
Бюреры и прочие мутанты больше не должны раскидывать квестовые предметы. Документы в X-18, например.
Попытка исправить глюки со скрываемыми костями на оружиях после загрузки сейва со стволом в руках.
DOF не применяется, когда активен 3D-прицел.
Поправлен вылет при нажатии на Контакты в ПДА.
Поправлен баг в квесте Кульгавого.
Попытка убрать фризы/вылеты при ошибке "[CScriptPropertyEvaluatorWrapper::evaluate] Fatal Error in object ...".
Поправлены скроллы в окнах обыска и торговли. Теперь скроллбар должен появляться только когда в окне действительно много предметов. А то ранее скроллбар отображался постоянно, мог уезжать вниз и некоторым казалось, что предметы в окнах пропали/не отображаются.
Расширил регулировку плотности травы консольной командой r__detail_density до [1, 0.6]. В настройках графики в меню сделал лимит до 0.1, чтоб не выкручивали на самый максимум, ведь трава адово сажает фпс. 0.1 за глаза достаточно, даже слишком.
Текстуры камней от ed_rez.
Пличко, Пуле, Черепу и многим другим прописаны правильные секции оружия. (ранее им были прописаны кривые секции, фикс сработает с НИ).
Фикс, чтоб Чухан спавнился в любом случае.
Поправлен диалог с Захарычем о Болтуне.
Поправлены полосы на стенах во время дождя при включенном намокании.
Поправлена текстура патронов у Тоз-34 охотника.
Поправлен прицел ПСО у СВД.
Поправлен вылет при манипуляциях с ремкомплектом.
Поправлена метка в задании "Принести украденные у бармена документы Борову"
Поправлен диалог о Громобое (который теперь сделан на базе СКС), так же теперь к нему выдаются подходящие патроны.
 

 

 • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

Klondajk artefaktów w Mieście 32:

Klucz, lokalizacja, wygląd sfery do której wystarczy wejść z kluczem który jest w Podziemnej Kolei:

p.s.  zalecany twardy zapis przed wejściem w sferę gdyż artefakty jakie są w tzw. Klondajku są losowe i za każdym razem inne - wybrać zestaw jaki wam najbardziej odpowiada:

Spoiler

ss_tomahawk_08-31-19_12-32-55_(l09_deadcity_ogse).thumb.jpg.f110495db5af5854667003bcfc3d77b4.jpg

 

ss_tomahawk_08-31-19_12-30-21_(l09_deadcity_ogse).jpg

ss_tomahawk_08-31-19_12-30-54_(l09_deadcity_ogse).jpg

 • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

@tom3kb  Dzięki. Jeśli to jest dla koneserów muzyki, to i tak mnie to nie jest potrzebne. Moje bębenki w uszach dostały popalić dźwiękami wybuchów mniejszych i większych, liczonych na setki. Potwierdziły to badania audio i żaden ulepszacz nie pomoże. A jak może ruszę z modem, to doinstalować zawsze można.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

Spawner: Spawner для OGSR and OGSE 0.6.9.3. Final v 1.7 (1.7 Mb)

http://synthira.ru/load/s_t_a_l_k_e_r/ten_chernobylja_mody/spawner_dlja_ogsr_and_ogse_0_6_9_3_final_v_1_7/19-1-0-6941

iskXo51.jpg

https://modsbase.com/ef4luxonia9i/spawner_for_ogsr_and_ogse_0.6.9.3_2.12_by_pahan7722_v1.7.rar.html

Spoiler

Spawner для STALKER OGSR and OGSE 0.6.9.3 Final за авторством Pahan7722.

Версия 1.7

Установка:
Копировать файлы из архива в папку с игрой.
Резервное сохранение заменяемых файлов игры обязательно!

ВАЖНО!

Не забудьте прочитать "Помощь" во всех менюшках, где такая кнопка есть , иначе существует вероятность поломки сохранений/вылета игры/иных проблем! Вы предупреждены!

Использование:

Во время игры в главном меню жмем следующие клавиши:
F1 Дополнительное спавн меню
F2 Основное спавн меню с предметами, и еще целой кучей функций!

Есть в меню на F2, но так же есть и на кнопках:
NUMPAD0 - Починить все снаряжение, находящееся в слотах.
NUMPAD5 - Вкл. Бесконечное здоровье, броня, патроны, выносливость.
NUMPAD6 - Откл. Бесконечное здоровье, броня, патроны, выносливость.

T - Телепорт на 5 метров вперёд
V - Получить Ниву
C - Получить Уаз
B - Получить Багги
U - Телепортироваться ко входу пещеры "Хозяина" в Мертвом Городе

(Помогает быстро найти пещеру, и также быстро слинять из нее :) )

Работоспособность проверялась на патче 2.12 + fix3(OGSE 0.6.9.3).И на версии OGSR v. 1.0.6 (с фиксом от 11.10.2019)

Основан на спавнере за авторством naxac.

Отдельное спасибо AGxx за идеи и помощь в разработке версии 1.6!

Приятной игры!

Изменения в 1.7:
-Добавил кнопку "Показать/Скрыть HUD".
-Исправил баг, из-за которого происходил вылет при взятии квеста у Захарыча на самогонный аппарат.
-В спавн монстров добавил электро-химеру. В спавн НПС - сталкера-ветерана.
-Исправил баг, из-за которого происходил вылет при использовании детектора "Поиск"
-Сделал небольшую пересортировку в спавн-листах.
-Добавил в спавн-листы недостающие предметы:
-Целая куча оружия,
-Канистра с бензином(чтобы заправлять авто),
-Гитара Сидоровича.

-Мог забыть какие-нибудь предметы, пишите о них.
-Сделал бета версию сборника с анекдотами и саундтреками. Основная версия пока что в разработке.
-Советую читать "Помощь/Справку", некоторые функции могут работать не так, как кажется.
-Отдельное спасибо тем, кто писал о багах и недоработках!

P.S. Планирую обновление 1.8 - есть ещё несколько идей.
Для тех у кого старые версии спавнера - установка с заменой всех файлов.

 

 • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

O kurcze, że się będę mógł w Stalkerze przełączać z celownika optycznego na muszkę i szczerbinkę to nie myślałem.

Pograłem trochę, największy problem, że wersja angielska jest bardzo dziurawa, jeszcze brak opisów broni czy przedmiotów to mały pikuś ale brak dialogów tylko:

dialog_healer_1

dialog_healer_2

itp dyskwalifikuje tą wersję moda.

Także jak już coś to grać po rosyjsku albo w pierwotną wersję OGSE 2.0 Final po polsku.

 • Cool 1
Link to comment
Share on other sites

 • Guest featured this topic
38 minut temu, kamil190 napisał:

co zmienia np. ten детальный рельеф

Szczegółowe wypukłości. Opcja powoduje uwypuklenie drobnych detali i chropowatości na obiektach.

38 minut temu, kamil190 napisał:

тональное отображение HDR

Mapowanie tonalne HDR. Umożliwia regulację kontrastu i szerokiego spektrum kolorów oraz jasności. Zbyt duża wartość spowoduje odrealnienie obrazu i charakterystyczne "świecenie tekstur".

 • Positive 3
Link to comment
Share on other sites

 • Agrael pinned this topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.